วิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า BTS

ขั้นตอนการซื้อตั๋วบีทีเอสด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกสถานี เพียงนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เจ้าหน้าที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ทุกสถานี แล้วบอกสถานีปลายทางสำหรับค่าโดยสาร จะหักจากเงินสวัสดิการเพื่อการเดินทางทุกประเภท ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รัฐมอบให้ท่าน 500 บาท/เดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ต้องมีเงินเพื่อการเดินทาง ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขั้นต่ำ 16 บาทนะครับ เพื่อให้ออกบัตรโดยสารราคาต่ำสุดได้ หากเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่พอค่าโดยสาร ท่านสามารถไปจ่ายส่วนต่างด้วยเงินสด ที่สถานีปลายทางนะครับ
  • ซื้อบัตรโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบสำหรับการเดินทางขาไปและขากลับ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (วงเงินสวัสดิการ 500 บาท/เดือน)
  • รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.0, 2.5 และ 4.0 ที่แจกในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้นนะครับ
  • รับชำระตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น.
  • บัตรที่ออกจากเครื่องแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้

ที่มา – รถไฟฟ้าบีทีเอส


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!