BTS XPRESS WIFI บริการไวไฟฟรีบนรถไฟฟ้าบีทีเอส

BTS เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ ด้วยการเปิดให้บริการ Free WiFi ในชื่อ BTS XPRESS WIFI หรืออินเทอร์เน็ตฟรีบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 30 สถานี โดยสามารถใช้งานได้ครั้งละ 45 นาที ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน ซึ่งก่อนใช้จะต้องลงทะเบียนหรือล็อกอินด้วยเบอร์มือถือ, Facebook, E-mail หรือ Line ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก่อน

เงื่อนไขทั่วไปในการให้บริการ BTS XPRESS WIFI

1.ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ BTS XPRESS WIFI (“บริการฯ”) กับ บริษัท สปอทเวิร์คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”)

2.ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการฯ ที่ได้รับจากบริษัทไปให้ผู้อื่นใช้ หรือให้บริการต่อ หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือขัดต่อความเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลใด

3.บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกี่ยวกับการให้บริการฯ ตามเงื่อนไขนี้ และ/หรือการกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำผ่านเครือข่ายการให้บริการฯ ตามเงื่อนไขนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้กระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกันกับผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม

4.ผู้ใช้บริการจะต้องล็อคอินเพื่อเข้าใช้งาน BTS XPRESS WIFI โดยการกดเลือกช่องทางในการล็อคอิน ได้แก่ Mobile,  Facebook, E-mail หรือ Line ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หลังจากนั้นกรอกข้อมูล ตามที่ระบบแสดงบนหน้าจอให้ครบถ้วน เมื่อล็อคอินสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งว่า ได้ล็อคอินสำเร็จแล้ว

5.ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ BTS XPRESS WIFI ได้ครั้งละ 45 นาที ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าล็อคอินขึ้นมาอีกครั้ง ผู้ใช้บริการสามารถกดเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

6.ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ BTS XPRESS WIFI ได้ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจำนวน 30 สถานี ดังต่อไปนี้

ชื่อสถานี

ราชเทวี, พญาไท, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สนามเป้า, อารีย์, สะพานควาย, หมอชิต, ชิดลม, เพลินจิต, นานา, อโศก, พร้อมพงษ์, ทองหล่อ, เอกมัย, พระโขนง,
อ่อนนุช, บางจาก, ปุณณวิถี, อุดมสุข, บางนา, แบริ่ง, ราชดำริ, ศาลาแดง, ช่องนนทรี, สุรศักดิ์, สะพานตากสิน, กรุงธนบุรี, วงเวียน, สยาม, สนามกีฬาแห่งชาติ

7.บริการฯ นี้ เป็นบริการแบบสาธารณะและแชร์สปีด ดังนั้น ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่นำมาใช้บริการฯ กับจุดติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ความสามารถของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับจุดติดตั้งสัญญาณ Wi-Fi ระบบสัญญาณ Wi-Fi อื่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ การติดขัดของข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ Server และ Router ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม

8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกเงื่อนไขรวมทั้งข้อกำหนดหรือขอบเขตการให้บริการฯนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

ที่มา – รถไฟฟ้าบีทีเอส


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!