ไฟล์ desktop.ini คืออะไร ? ทำไมมาอยู่ในคอมเรา ? ลบได้ไหม ?

ไฟล์ desktop.ini เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบปฏิบัติการ Windows ไฟล์นี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนเดสก์ท็อปหรือเมื่อคุณเพิ่มไอคอนใหม่ลงในเดสก์ท็อป ไฟล์ desktop.ini เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของไอคอนบนเดสก์ท็อป เช่น ไอคอนรูปภาพ ไอคอนไฟล์ และไอคอนโฟลเดอร์

ไฟล์ desktop.ini มักถูกซ่อนจากมุมมองผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถแสดงไฟล์ desktop.ini ได้โดยเปิดใช้งานตัวเลือก “แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่” ในการตั้งค่าโฟลเดอร์ของ Windows

ไฟล์ desktop.ini ลบได้ไหม ?

การลบไฟล์ desktop.ini จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ Windows ไฟล์ desktop.ini จะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนเดสก์ท็อปหรือเมื่อคุณเพิ่มไอคอนใหม่ลงในเดสก์ท็อป

อย่างไรก็ตาม บางครั้งไฟล์ desktop.ini อาจเสียหายหรือถูกแก้ไขโดยไวรัสหรือมัลแวร์ หากไฟล์ desktop.ini เสียหาย อาจทำให้ไอคอนบนเดสก์ท็อปแสดงไม่ถูกต้องหรือแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

OS อื่นๆ มีไฟล์ desktop.ini ไหม ?

ระบบปฏิบัติการอื่นบางระบบมีไฟล์ที่คล้ายกับไฟล์ desktop.ini ของ Windows ตัวอย่างเช่น:

  • ระบบปฏิบัติการ macOS มีไฟล์ .DS_Store ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของไอคอนบนเดสก์ท็อป ไฟล์นี้มักถูกซ่อนจากมุมมองผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้น
  • ระบบปฏิบัติการ Linux มีไฟล์ .config/autostart ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่ควรทำงานเมื่อเริ่มต้นระบบ ไฟล์นี้มักถูกซ่อนจากมุมมองผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้น
  • ระบบปฏิบัติการ Chrome OS มีไฟล์ .config/chromeos/customization/customization.ini ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเดสก์ท็อปของผู้ใช้ ไฟล์นี้มักถูกซ่อนจากมุมมองผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้น

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!