ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562 ต้องอายุเท่าไร ? มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

การเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยกำลังจะมาถึง ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้แล้ว สำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ โดยเฉพาะบุคคลาที่ไม่เคยเลือกตั้งมาก่อน หรือเพิ่งมีอายุครบกำหนด ตอนนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลสรุปจากเว็บไซต์ของ กกต. มาฝากครับ ดูกันว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ส.ส. คราวนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
  1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
  2. อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง
  3. ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  4. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ

ที่มา – กกต


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!