กกต ประกาศปฏิทิน เลือกตั้ง 2566 วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. วันท่ี 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตที่ท่านพักอาศัย ได้ 3 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน ยื่นทางไปรษณีย์ และยื่นทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 13 เมษายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://thaivote.info/

ดูรายละเอียดการเลือกตั้ง ปี 2566 เพิ่มเติมได้ที่ >> https://thaivote.info/


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!