รายละเอียดสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยล้านละ 10 บาท (สร้าง/ซื้อ/รี ไฟแนนซ์)

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ “สินเชื่อผ่อนบ้านต่ำ ล้านละ 10 บาท” จ่ายค่างวดเพียง 10 บาทต่อเดือน ต่อวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ด้วยดอกเบี้ยปีและ 0.01% ต่อปี ไม่ว่าจะสร้าง ซื้อ ซ่อมแซม ต่อเติม หรือรีไฟแนนซ์ ผ่อนได้นานสุด 40 ปี เริ่มเปิดให้ยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียดโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท ให้ดอกเบี้ยคงที่ 0.01% ในปีแรก ส่วนปีที่ 2-3 อัตรา 4.35% ไปจนถึงถึงปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-0.50% ต่อปี โดยวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 20 ปี ในปีแรกคิดเป็นงวดผ่อนชำระ 10 บาท/เดือน ปีที่ 2-3 ผ่อนชำระ 3,700 บาทต่อเดือน และปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ 8,300 บาท ต่อเดือน

ที่มา – ธนาคารออมสิน และ รายการเรื่องเล่าหน้าหนึ่ง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!