สลากออมสิน 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ปรับราคาขั้นต่ำจาก 400 เหลือ 200 บาท

ธนาคารออมสินปรับการซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ผ่าน MyMo ขั้นต่ำจาก 400 บาท เป็น 200 บาท ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป สมัครใช้งาน MyMo และสลากดิจิทัล ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปีผ่าน MyMo ฝากขั้นต่ำ 200 บาท ลุ้นรางวัลที่หนึ่ง 2 ล้านบาท ได้ออมเงินแถมลุ้นรางวัลตลอดปี 

? อายุสลาก
– สลากอายุ 1 ปี สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง

? ราคาต่อหน่วย
– ราคาหน่วยละ 20 บาท

? ดอกเบี้ยครบอายุ
– ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.05 บาท/ หน่วย
– ฝากครบ 6 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.02 บาท/ หน่วย
– ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 6 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย

? ช่องทางการจำหน่าย
– ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ผ่าน Mobile Banking (MyMo)

? ค่าส่วนลดถอนก่อนกำหนด
– หักส่วนลด 0.50 บาท/ หน่วย หากถอนก่อน 3 เดือน

? สลากครบอายุ
– โอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอน

? การรับเงินรางวัล
– โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

? การออกรางวัล
– ทุกวันที่ 16 ของเดือน หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน

? วงเงินการฝากสลาก
– วงเงินรับฝากสูงสุดครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท

? เงินรางวัล
– รางวัลที่ 1 หมุน 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000,000 บาท
– รางวัลที่ 2 หมุน 1 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท
– รางวัลที่ 3 หมุน 5 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
– รางวัลที่ 4 หมุน 10 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท
– รางวัลที่ 5 หมุน 15 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท
– เลขท้าย 4 ตัว หมุน 2 ครั้ง ครั้งละ 50 บาท

* กำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
** การออกรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ไม่รวมรางวัลพิเศษในกิจกรรมอื่นๆ
*** ดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษี


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!