ลิงค์ สมัครสอบกพ 65 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทางเว็บไซต์

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 แล้ววันนี้ผ่านทางระบบออนไลน์ สำหรับวุฒิ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ 2565

  1. อ่านประกาศการรับสมัคร
  2. กรอกข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ และพิมพ์ใบชำระเงิน
  3. ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านแอพกรุงไทย หรือที่ตู้ ATM
  4. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบว่าสมบูรณ์หรือไม่
  5. อัพโหลดรูปถ่ายและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

คุณสมบัติ สมัครสอบ กพ

  1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิที่สมัครสอบของสำนักงาน ก.พ.
  4. จำนวนที่นั่งสอบที่ว่างในแต่ละรอบ อัพเดท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

สามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบ เท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้

ลิงค์สมัครสอบ ก.พ. 2565 >> คลิกที่นี่


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!