วิธีสแกน QR Code ใบแจ้งค่าไฟ เพื่อรับเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้า

นอกจากเปิดให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานหรือเข้าผ่านเว็บไซต์แล้ว อีกวิธีง่ายๆ ในการลงทะเบียนเพื่อของรับเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าคืน ตามนโยบายของรัฐบาล สามารถทำได้โดยการสแกน QR Code ท้ายใบแจ้งค่าไฟฟ้า เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และเริ่มช่องทางการรับเงินได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ หรือรับผ่านทางบัญชีธนาคาร

เมื่อสแกนเข้ามาแล้ว จะพบกับหน้าจอให้ลงทะเบียน โดยการถามชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก

ใส่เบอร์โทรศัพท์ และเลือกช่องทางการรับเงิน

 

ใส่รายละเอียดการโอนเงินผ่านทางธนาคารที่ต้องการรับเงินคืน

เป็นอันเสร็จขั้นตอน


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!