แอพ SMART VOTE แอพดูข้อมูลการเลือกตั้ง 2562 จาก กกต.

กกต. เปิดตัวแอพ SMART VOTE เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เกิดขึ้นและที่จะมีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป

ฟังก์ชั่นต่างๆ ของแอพ SMART VOTE ได้แก่ • ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง (ณ วันที่เขียนบทความนี้ฟังก์ชั่นการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งยังไม่เปิดให้ใช้งานครับ) • สาระน่ารู้การเลือกตั้ง• ข้อมูลพรรคการเมือง• ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง• กรณีต้องการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้วย ดาวน์โหลดไปดูกันได้ครับ

ดาวน์โหลด Smart Vote : Android | iOS


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!