ตรวจสอบเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท โรงเรียนเอกชน ผ่าน สช. On Mobile app

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น สช. On Mobile สำหรับให้นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนเอกชน สามารถทำการตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ได้ตนเอง

เช็คผ่านเว็บไซต์ คลิก >> https://regis-test.opec.go.th

เช็คผ่านแอพ สช. On Mobile >> สำหรับ Android | สำหรับ iOS


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!