FARMBOOK Archive


Latest Posts

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ง่ายๆ ผ่านแอพ Farmbook

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เผยขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook สำหรับเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ที่มีความประสงค์แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการทำเกษตรในรอบการเพาะปลูก ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

DOAE FARMBOOK แอพตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

“นวัตกรรมสำหรับเกษตรกรในยุค 4.0” ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของตนเองได้ ณ ที่แปลงเพาะปลูก แทนการเดินทางไปแจ้งปรับปรุงทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและยืนยันว่ามีการเพาะปลูกจริงเพื่อให้ฐานข้อมูลในระบบเป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet