โอนเงินผิดบัญชี ต้องทำอย่างไร ? ดึงคืนได้ไหม ?

สำหรับการโอนเงินผิดบัญชี ตามกฎหมายแล้ว ธนาคารจะไม่สามารถโอนเงินคืนให้แก่ผู้โอนเงินผิด หากเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอม เพราะธนาคารไม่มีสิทธิ์ในการดึงเงินออกจากบัญชีโดยพลการ แต่ธนาคารจะเป็นตัวกลางช่วยประสานงานขอคืนเงินให้เท่านั้น โดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการโอนเงินผิด ให้เจ้าของบัญชีที่โอนเงินผิด

ขั้นตอนการทำเรื่องกรณี โอนเงินผิดบัญชี

1. นำเอกสารการทำรายการ เช่น สลิปการโอน/ใบบันทึกรายการ หรือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนเงิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ไปติดต่อสถานีตำรวจ

2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอออก ใบแจ้งความ/บันทึกประจำวัน โดยระบุเหตุการณ์และข้อมูลในเอกสารดังนี้
• ชื่อธนาคารที่ทำรายการ ทั้งฝั่งต้นทางและปลายทาง
• วันที่และเวลาที่ทำรายการ
• จำนวนเงินที่โอน
• ช่องทางการโอนเงิน เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM / CDM / VTM), Mobile Banking, Internet Banking
• ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ทำรายการโอน (บัญชีต้นทาง)
• ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี ของผู้ที่ได้รับเงินผิด (บัญชีปลายทางที่โอนผิด)
• ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี หรือหมายเลขพร้อมเพย์ ของปลายทางที่ต้องการโอนที่ถูกต้อง

3. นำส่งหลักฐานตาม ข้อ 1 และ 2 ให้แก่ธนาคารที่ใช้ในการโอนเงิน กรณีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ส่งเอกสารมาที่ Email: [email protected] และ ระบุ Subject ของอีเมลด้วย “ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อที่สะดวกของผู้ส่งเอกสาร” โดยหลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารแล้ว จะมี SMS แจ้งกลับให้ทราบ หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 1 วันเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม

4. เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะช่วยประสานงานกับปลายทางที่เป็นผู้รับโอนเงินผิด/ธนาคารปลายทางที่รับโอนเงินผิด

5. ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ
• กรณีผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน: ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอนให้
• กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน/ไม่สามารถติดต่อได้: ผู้โอนต้องแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ขอออกเอกสารตราครุฑที่เรียกว่า “หมายเรียกพยานเอกสาร/พยานวัตถุ” (ดูตัวอย่างได้ที่ https://www.scb.co.th/content/dam/scb/personal-banking/stories-tips/wrong-tranfer-how-to/example-wrong-tranfer-police.pdf) เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีปลายทางให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ที่มา – ข่าวประชาสัมพันธ์ SCB


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!