วิธีใช้แอพ TUH FOR ALL จองวัคซีน รพ.ธรรมศาสตร์

TUH FOR ALL สำหรับจองวัคซีนของ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยจะเป็นแอพที่ลงทะเบียนและใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับระบบหมอพร้อม แต่จะเป็นตัวช่วยในการจองคิวของ รพ.ธรรมศาสตร์ สำหรับบุคคลที่เข้าเงื่อนไขการฉีดตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ดาวน์โหลดแอพ TUH FOR ALL

เงื่อนไขผู้ลงทะเบียน TUH FOR ALL

1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี

2. เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

2.1 เป็นผู้ที่มีเลขประจำตัวผู้ป่วยของ รพร. (HN.)

2.2 ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

2.3 ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่

ดอนเมือง สายไหม และ บางเขน

3. โปรด ดูวันนัดของท่านผ่านระบบหมอพร้อม ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบช่วงเวลาการนัดหมาย เพื่อฉีดวัคซีนอีกครั้ง ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!