อัพเดทล่าสุด ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2566 กระทรวงดิจิทัล ICT สพฐ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกมาอัพเดทเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ออกมาแล้ว หลังจากหยุดอัพเดทไปปีกว่า ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาของอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แ ที่หน่วยงานราชการใช้ในการอ้างอิงเพื่อจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต็ะ แบบ All in one หรือแบบพกพา ตลอดจนพวกงานระบบเครือข่าย เช่น Access Point, Switch, Server เป็นต้น

ตัวอย่าง ราคากลางเครื่อง Server แบบที่ 1

ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ปีนี้ขยับราคาขึ้นเป็น 20,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารราคากลางคอมพิวเตอร์ 2566 กระทรวงดิจิทัล (PDF)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!