ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2565 สพฐ ICT

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงไอซีที (ICT) เดิม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุดออกมาแล้ว อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือสำหรับใช้ในปี 2565 นั่นเอง

ตัวอย่างเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 2565

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคา 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ราคา 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ราคา 17,000 บาท

อัพเดทล่าสุด ราคากลางคอมพิวเตอร์ 2566 กระทรวงดิจิทัล ICT สพฐ >> คลิกที่นี่


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!