สเปค/ราคากลาง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคา 24,000 บาท อัพเดท มีนาคม 2566

สเปคราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ของกระทรวงดิจิทัลออกมาแล้วครับ ล่าสุดเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งคราวนี้ได้มีการขยับราคาขึ้นมา 2,000 บาท จาก 22,000 เป็น 24,000 บาท ซึ่งเปคโดยรวมยังคงเดิมและได้มีการตัดในส่วนของ DVD-RW ออกไป

คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 24,000 บาท อัพเดท มีนาคม 2566

คุณลักษณะพื้นฐาน

 • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 • มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 • มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 • มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 • มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 • มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตัวอย่างรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ตรงกับสเปค-ราคานี้ (ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ควรตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง)

Desktop Asus S500TD-512400012W

 • ซีพียู Intel Core i5-12400 ความเร็ว 2.5GHz
 • แรม 8GB DDR4 และรองรับการอัพเกรด
 • หน่วยประมวลผลกราฟิก NVIDIA GeForce GT 730
 • SSD PCIe 512GB
 • รองรับ Wi-Fi และ Bluetooth
 • ปฏิบัติการบน Microsoft Windows 11 Home

ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

Desktop Lenovo P348 (30EQS02E00)

 • ซีพียู Intel Core i7-11700 2.5GHz
 • แรม 8GB DDR4 และ รองรับการอัพเกรด
 • SSD PCIe 512GB
 • เชื่อมต่อ Internet ความเร็วสูงระดับ Gigabit (Port LAN)
 • รองรับ Wi-Fi และ Bluetooth

ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!